Skip to main content

Table 1 Swedish authorities and organizations that took part in the study

From: Medical screening in dental settings: a qualitative study of the views of authorities and organizations

Authorities Organizations
The Dental Board of the County Council of Värmland (Tandvårdsnämnden, Landstinget I Värmland) The Swedish Medical Association (Sveriges Läkarförbund)
  The Swedish Association of Dental Hygienists (Sveriges Tandhygienistförening)
  Swedish Dental Nursing Association (Svenska Tandsköterskeförbundet)
  The Swedish Association of Health Professionals (Vårdförbundet)
  The Uppsala Dental Service Organisation (Folktandvårdsföreningen, Folktandvårdens kansli Uppsala)
  Praktikertjänst AB
  SKL—Swedish Association of Local Authorities and Regions (SKLSveriges kommuner och landsting)
  Swedish Diabetes Association (Svenska diabetesförbundet)
  The Swedish Stroke Association (STROKE-Riksförbundet)
  Faculty of Odontology at Malmö University
  Institute of Odontology, The Sahlgrenska Academy, Gothenburg
  Department of Dental Medicine, Karolinska Institute, Huddinge
  1. The Swedish names of authorities and organizations given in parentheses