Skip to main content

Table 1 Sequence of primers used in qPCR in cell line

From: Evaluation of E. coli Nissle1917 derived metabolites in modulating key mediator genes of the TLR signaling pathway

Genes Name

Forward Sequence (5′-3′)

Reverse Sequence (5′-3′)

Refs.

TLR-1

GCCCAAGGAAAAGAGCAAAC

AAGCAGCAATATCAACAGGAG

[43]

TLR-2

TCTCCCATTTCCGTCTTTTT

GGTCTTGGTGTTCATTATCTTC

[43]

TLR-3

TAAACTGAACCATGCACTCT

TATGACGAAAGGCACCTATC

[18]

TLR-4

GAAGCTGGTGGCTGTGGA

GATGTAGAACCCGCAAG

[18]

TLR-5

TTGCTCAAACACCTGGACAC

CTGCTCACAAGACAAACGAT

[18]

TLR-6

GTGCCATTACGAACTCTA

TTGTTGGGAATGCTGTT

[18]

TLR-7

CTGACCACTGTCCCTGAG

AACCCACCAGACAAACCA

[18]

TLR-8

AACATCAGCAAGACCCAT

GACTCCTTCATTCTCCCT

[18]

TLR-9

CGCCAACGCCCTCAAGACA

GGCGCTTACATCTAGTATTTGC

[18]

Myd88

TGGCCTTGTTAGACCGTGA

AAGTATTTCTGGCAGTCCTCCTC

[44]

IRAK1

AGGTTTCGTCACCCAAACATT

CGGGCTGTACCCAGAAGGA

[45]

IRAK4

CCTGACTCCTCAAGTCCAGAA

ACAGAAATGGGTCGTTCATCAAA

[46]

MAPK

GACGAGGAGCTTATGGTTCTGT

TTTTCATCCACTGTTGACCGAA

[47]

NFkB

GTCAAAAACGCCACCTCTCAA

CTCGCATGGAATTTGGAACCG

[22]

TAB2

CTCCTGGTGGTACAACTCGAC

TGATTTGGCTGTTGAGATGAGG

[48]

IFN-β

CAACTTGCTTGGATTCCTACAAAG

TATTCAAGCCTCCCATTCAATTG

[48]

Β-actin

AACCGTGAAAAGATGACCCAGAT

CACAGCCTGGATGGCTACGT

[19]

GAPDH

AACGGGAAGCTTGTCATCAATGGAAA

GCATCAGCAGAGGGGGCAGAG

[18]