Skip to main content

Table 2 Gender wise distribution of hepatitis virus-positive patients

From: Hepatitis viruses in Kathmandu, Nepal: hospital-based study

  Hepatitis virus positive
HAV HBV HCV HEV Total
Gender
 Male 2 (3.8) 5 (9.6) 1 (1.9) 15 (28.8) 23 (44.2)
 Female 6 (11.5) 2 (3.8) 0 (0.0) 21 (40.3) 29 (55.8)
Total 8 (15.3) 7 (13.4) 1 (1.9) 36 (69.2) 52 (100)
Mean age (years) 31 33 13 31